Standee-Moka_7

ป้ายตั้งหน้าร้าน ทำจากไม้จริง แข็งแรง วางได้ทั้ง Indoor และ Outdoor สอดเปลี่ยนภาพสะดวก ช่วยโปรโมทร้าน เพิ่มยอดขาย พร้อมส่งทั่วประเทศ