Standee-Moka_4

ป้ายไม้ตั้งหน้าร้าน แบบ รูปทรง เอ เฟรม กรอบรูป สอดเปลี่ยนภาพด้านในได้ ช่วยโปรโมท โฆษณาสินค้า ช่วยให้ยอดขายกับร้าน ป้ายบอร์ดไม้ แข็งแรง มีสต็อกพร้อมส่ง ทั่วประเทศ