Standee-Moka-Brown-4

สแตนดี้ไม้ สามเหลี่ยม สอดเปลี่ยนแผ่นภาพได้ง่าย ด้วยตนเอง ด้านการ สอดเปลี่ยนแผ่นภาพ จากด้านบน โปรโมทสินค้าได้บ่อย ช่วยให้มอวเห็นได้ทั่วถึง