Standee-Alu-M4

ป้ายตั้งหน้าร้าน อลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน สามารถพับเก็บ ยกเคลื่อนย้ายได้ง่าย ป้ายตั้งหน้าร้าน มีสต็อกพร้อมส่ง