ป้ายตั้งโต๊ะ A4, A5 แนวตั้ง มีสไตล์

ป้ายตั้งโต๊ะ มีไตล์ มีทั้งป้ายสีขาว และป้ายดำ โดยใช้แทนป้ายอะคริลก ที่ตกแตกได้ง่าย เพราะป้ายตั้งโต๊ะนี้ ทำจาก ABS plastic ทีทนทาน เนื้อเหนียว ไม่แตกหักง่าย โดยมีทั้ง ป้ายตั้งโต๊ะ A4 ด้านเดียว, ป้ายตั้งโต๊ะ A5 หน้าหลัง, และป้ายตั้งโต๊ะ แนวตั้ง