Slide_02-Bistro-MenuFolder

แฟ้มเมนูปกสอด แฟ้มเมนูหนังสีน้ำตาล แฟ้มเมนูหนังสีส้ม แฟ้มเมนูน๊อตเพิ่มซองได้ มุมโลหะสีทอง ซองพลาสติกหนา 120ไมครอน แฟ้มเมนูหรูหรา