Table menu board Sawadee เมนูบอร์ดไม้ พับเก็บได้

เมนูบอร์ด ไม้สีเนื้อ ไม้บีช เหลืองอ่อนๆ สวยงาม แผ่ยเมนูใช้งานได้ดี ในร้านกาแฟร้านอาหารร้านเค้ก เบอรเกอรี่