ป้ายเมนูบอร์ด a5 ตั้งโต๊ะลายไม้ Sawadee A5

ป้ายเมนูบอร์ดตั้งโต๊ะ ขนาด A5 (21*14.5
ซม. วัสดุเป็นไม้บีช (Beech Wood) สีอ่อน มีตัวหนีบสำหนีบเมนูเครื่องดื่มๆ อาหารต่างๆ หรือโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด และยังสามารถวางเมนูตั้งโต๊ะไว้หน้าเคาน์เตอร์ได้ โดยไม่เกะกะ ไม่กินพื้นที่ เนื่องจามีขนาดกำลังพอดี ดูง่าย ใช้ง่าย