SANXavired_8

แฟ้มเมนูห่วง สีแดง มีสไตล์ สีสันสดใส เล่มแข็งแรง แฟ้มเมนูห่วงสอดเปลี่ยนแผ่นเมนูได้ง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งเล่ม มีสต็อกพร้อมส่งทั่วประเทศไทย โดน แฟ้มเมนูห่วงโลหะ แบบ 4 รู พร้อมซองพลาสติก 4รู