SANXavired_2

เล่มเมนูห่วง สีแดง Red Menu Folder สีสันสดใส น่าเปิดอ่าน มาพร้อมสไตล์ที่แปลกใหม่ น่าค้นหา เล่มเมนูห่วงสามารถเปลี่ยนแผ่นเมนูได้ง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนเล่มใหม่ เล่มเมนูห่วงมีสต็อกพร้อมส่งทั่วประเทศ