SANXaviearthbrown_8

เล่มเมนูห่วงเหล็ก Menu Folder รูปแบบใหม่ ปกสาน สีสันสดใส เหมาะกับร้านอาหาร คาเฟ่ ที่อยากเพิ่มสีสันให้แก่ร้าน เล่มเมนูห่วงมีของพร้อมส่งทั่วประเทศ