SANseries_LightGrey05

เล่มเมนูอาหาร ใส่เมนูอาหารแล้ว สีสด ไม่มีดรอป ซองพลาสติกใส เห็นเมนูอาหารชัดเจน ทั้งยังสามารถเพิ่มลดเมนูอาหารได้