SANseries_Cream02

ปกเมนูอาหารเสื่อสาน ตัวเล้มเมนูสามารถเปิดได้กว้าง 180 องศา ทั้งยังเพิ่มลดซองพลาสติกสำหรับใส่เมนูอาหารได้ง่ายๆ