SANseries_Classy06

ปกเมนูแบบห่วงโลหะ สามารถปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร แก้ไขรายการอาหาร เพิ่ม ปกเมนูอาหารสามารถเปลี่ยนลดเพิ่มหน้าได้ง่าย