SANRenagreen_7

สมุดเล่มเมนูอาหาร มาพร้อม ห่วง 4 รู แข็งแรง ช่วยให้เพิ่ม-ลด ซองได้ สามารถใส่ได้มากสุดถึง 12 ซอง 24 หน้า สมุดเมนูอาหารมีพร้อมส่ง ทั่วประเทศ