SANRenagreen_2

เล่มเมนูห่วง สีเขียว โดยเป็น เล่มเมนูอาหาร ปกเสื่อสาน พัฒนาให้มีความโมเดิร์น สวย เข้ากับร้านอาหารในปัจจุบัน ช่วยให้ร้านอาหารมีสไตล์ที่ สวย โดดเด่น มากยิ่งขึ้น เล่มเมนูห่วงที่เขียว ที่กางได้ถึง 180 องศา เปิดผลิกหน้าง่าย เล่มเมนูมีพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ