เมนูระบบห่วงโลหะ Metal Ring SANMonoplus_8

เล่มเมนูอาหารปกสานทอด้วยเครื่องจักร เลือกใช้ระบบห่วงโลหะ Metal Ring Binder ทำให้เวลาถือเล่มเมนู จะเปิดแผ่นเมนูด้านในได้ง่าย สะดวกมากยิ่งขึ้น