เล่มเมนูอาหารไทย เมนูสวย กางได้ SANMonoplus_2

เล่มเมนูอาหารไทย เมนูปกสานทอด้วยเครื่องจักร เนื้อถี่แน่น และเย็บขอบด้วยผ้ากุ๊นแบบกันน้ำ กางได้ 180 องศา พลิกเปิดง่าย เป็นเล่มเมนูในร้านอาหารไทย เล่มเมนูในร้านคาเฟ่