เล่มเมนูห่วงโลหะ เล่มเมนูปกสาน SANMonoflag_8

เล่มเมนูห่วงโลหะ 4 จุด พร้อมด้วยซองเมนู4 รู ทำให้เป็นเล่มเมนูแข็งแรงทนทาน สามารถเพิ่มลดหน้าได้ด้วยตัวเอง เริ่มต้นมีให้ 12 ซอง ใส่ได้สูงสุด 24 หน้า เป็นซองเมนูหน้าหลัง