แฟ้มเมนูคลิปหนีบ สไตล์ญี่ปุ่น metal clip menu cover

แฟ้มเมนูคลิปหนีบ คลิปโลหะ เพิมหน้าได้ ใช้สไตล์เมนูเล่มญี่ปุ่น ด้วยซองใสคู่ ทำให้เพิ่มหน้าได้เยอะ ทำเป็นเมนูเล่มหนา ใส่เมนูได้หน้าถึง 50-60หน้า โดย ปกเมนูแผ่นใสสอดหน้าได้ metal clip menu cover in Japaness style