เล่มเมนูปกหนัง Leather menu cover

เล่มเมนูปกหนัง แบบแฟ้มเมนูสำเร็จรูป มีหนังเมนูให้เลือกถึง 4สี เป็น เล่มเมนูหนังสีดำ, เล่มเมนูหนังสีน้ำตาล, เล่มเมนูหนังสีเขียว และเล่มเมนูหนังสีแดง ใช้ได้กับร้านอาหารญี่ปุ่น, ร้านอาหารป่า, ร้านอาหารจีน, ร้านอหารหรู, เล่มเมนูห้องอาหารในโรงแรม leather menu cover for restaurant, cafe and hotel