แฟ้มเมนู LoftTall สีเทา (1)

แฟ้มเมนูปกหนัง, แฟ้มเมนูสวยๆ, แฟ้มใส่เมนูอาหาร ,แฟ้มเมนูขนาดB4, ซองใสใส่เมนู, แฟ้มเมนูซองใสรูปอาหารสีสด, แฟ้มเมนูขนาดใหญ่. แฟ้มเมนูอาหารขนาดพิเศษ, แฟ้มเมนูอาหารขนาดใหญ่กว่าเอสี่. แฟ้มเมนูอาหารขนาดเท่าa3, แฟ้มเมนูอาหารไซส์ใหญ่, แฟ้มเมนูอาหารเล่มใหญ่, แฟ้มเมนูอาหารเล่มใหญ่พิเศษ, แฟ้มเมนูอาหารไซส์พิเศษ. แฟ้มเมนูแบบสอด, แฟ้มเปลี่ยนเมนูได้, แฟ้มเมนูอาหารเปลี่ยนเมนูได้, แฟ้มเมนูอาหารเท่ๆ, แฟ้มเมนูเปลี่ยนเมนูตามเทศกาล, เล่มเมนูอาหารหนังสีเทา, เล่มเมนูอาหารขนาดใหญ่