แฟ้มเมนู หนังแดงเข้ม ปกเมนูอาหารอย่างดี menu cover thailand

แฟ้มเมนูภัตตาคาร สีแดงเข้ม ปกสอดได้ ปก เมนูซองพลาสติก แฟ้มเมนูมุมโลหะสีทอง. We sell menu cover in thailand by online shop, so we’ve product in stock and ready to ship