แฟ้มเมนูเล่มแผ่นใส plastic-insert-PVCrigid2

แฟ้มเมนูอาหาร ทำจาก แผ่นเซลลูลอยด์ใส ถ่ายทอดสีสันอาหาร ให้ดูน่ากิน Mene cover นิยมใช้ใน Eurep, USA, Japan