blog-plastic-insert-PE1

ไส้แฟ้ม ซองพลาสติกใสเอกสาร หนา 50ไมครอน และ 90ไมครอน หาซื้อได้ทั่วไปตามห้าง ผลิตโดยตราช้าง โดยรุ่นนี้อาจจะไม่เหมาะกับการทำเป็นไส้แฟ้มเมนูอาหาร