Lecoco_B3 บอร์ดคลิปหนีบ

บอร์ดแผ่นไม้ เมนู โดยใช้ห่วงกระดูกงู 4ห่วง ยึดแผ่นไม้ ใส่ซองทนทาน ใช้แทน คลิปหนีบ ที่ใส่หน้าได้มากกว่า กระดาษไม่ยับ สีสันสวย เปิดง่าย ใช้กับ บอร์ดแผ่นไม้ เมนูร้านอาหาร, บอร์ดแผ่นไม้ เมนูร้านกาแฟ, บอร์ดแผ่นไม้ ร้านเบอร์เกอร์, บอร์ดแผ่นไม้ ร้านสเต็ก, บอร์ดแผ่นไม้เมนู burger, บอร์ดแผ่นไม้เมนู cafe, บอร์ดแผ่นไม้เมนู food truck, บอร์ดแผ่นไม้เมนู cafe, บอร์ดแผ่นไม้เมนู bistro