KlipMAI-B-Gold03

แฟ้มเมนูอาหารปกไหม สีทอง ขนาด A4 สวยงามหรูหรา ร้าน Fine Dining โชว์ความโดดเด่นของร้านเลนหน้าเมนูอย่างชัดเจน สามารถกันน้ำได้ สำหรับร้านอาหาร แนว Fine Dining หรูหรา ใช้ได้อย่างดี