KlipMAI-B-Gold03

แฟ้มเมนูอาหารปกไหม สีทอง ขนาด A4 สวยงามหรูหรา โชว์ความโดดเด่นของร้านเลนหน้าเมนูอย่างชัดเจน สามารถกันน้ำได้