KlipMAI-B-Blue07

แฟ้มเมนูอาหาร ซองพลาสติกใส สอดง่าย ช่วยรักษากระดาษเมนู พลาสติกมีความใสช่วยให้เห็นเมนูชัดเจนและน่ารับประทาน และยังมีปกสไลต์โมเดิร์น ดึงความโดดเด่นของร้านได้ชัดเจนและสวยงาม หรูหรา มีระดับ