แฟ้มเมนูเล่มใหญ่พิเศษ Klean Tall Menu folder

แฟ้มเมนู เล่มใหญ่พิเศษ รุ่น Klean Tall menu folder ภาพใหญ่กว่า ก็น่ากินกว่า รายการอาหารได้เยอะกว่า โดยแฟ้มเมนูรุ่นนี้มีขนาด 24*36cm. ซึ่งใหญ่กว่า A4 / เล็กกว่า A3 เหมาะกับเป็นเมนุเล่มร้านอาหาร ที่เปลี่ยนไส้ได้ สะดวกกว่า ซองใส่ เติมไส้แฟ้ม เพิ่มหน้าได้