Kilp-loft_G6

สมุดเมนูอาหาร ด้านในเป็นพลาสติกใส ทำให้ภาพที่ใส่สีสวยสด ไม่ดรอป ซองพลาสติกมีความหนา และเหนียว ทำให้ยับ ขาด ขาด สมุดเมนูพร้อมส่งทั่วประเทศ มีสต็อกพร้อมส่ง