Kilp-loft_9

สมุดเมนูอาหาร ขอบเมนูสไตล์ Loft เพื่อให้เข้าร้านร้านอาหารในปัจจุบัน สามารถใส่ได้หลายหน้า ตั้งแต่ 20 หน้า มากไปจนถึง 60 หน้า