Kilp-loft_3

แฟ้มเมนูอาหาร ขนาด A4 ปกใส สามารถพิมพ์สอดเปลี่ยนได้ทันที เริ่มต้นที่ 20 หน้า จนได้มากสุด 60 หน้า ตอบโจทย์สำหรับร้านอาหารในไทย ที่มีจำนวนมาก ขอบเย็บด้วยหนังปราณีต เรียบสวยมีสไตล์ เพิ่ม/ลดหน้าได้ แฟ้มเมนูอาหารมีพร้อมจัดส่ง จัดส่งทั่วประเทศ