ปกแฟ้มเมนู โมเดิลไทย

ปกแฟ้มเมนู โมเดิลไทย เป็นปกลายสาน ทำแบบโมเดิลในสไตล์ไทยๆ เหมาะกับร้านอาหารเอเชีย เป็นเล่มเมนูที่สีสวย เล่มเมนูสีเหลือง เล่มเมนูสีเขียว เล่มเมนูสีส้ม ทำได้อย่างน่าสนใจ Modern Thai menu cover, Modern Asia menu cover, Menu cover for thai restrurant, Menu cover for Coffee shop