เล่มเมนูไทยๆ สไตล์ร้านอาหารไทย

เล่มเมนูอาหารไทย แบบแฟ้มใส่หน้าได้มาก เพิ่มหน้าได้สี เล่มเมนูสีแดง แฟ้มเมนูสีน้ำเงิน ใช้กับร้านอาหารไทยทั่วโลกได้ดี ใส่แผ่นเมนูได้หน้าเยอะมาก Menu cover Thai Style for Thai restaurant around the world with cool style and metal clip