Flippo-A5V2_W7

ป้ายตั้งโต๊ะไม้ น้ำหนักเบา เปิดพลิกหน้าได้ แข็งแรง ไม้ปิดผิว ป้ายตั้งโต๊ะ สวย เข้ากับร้าน หลากหลาย สไตล์ ป้ายสแตนดี้ตั้งโต๊ะ มีพร่อมส่ง จัดส่งทั่วประเทศ