Flippo-A5V2_T3

ป้ายเมนูตั้งโต๊ะ สอดเปลี่ยนได้ ขนาด A5 ฐานไม้ แข็งแรง สวย โดดเด่น ป้ายเมนูตั้งโต๊ะ สอดเปลี่ยนได้ เพิ่มลดซองได้ ใส่โปรโมชั่น ช่วยโปรโมทสินค้า และรายการอาหารได้