Flippo-A5V2_L3

แท่นเมนูตั้งโต๊ะ A5 โครงไม้ แข็งแรง สีสวย มีสไตล์ เข้าได้กับร้านหลายรูปแบบ แท่นเมนู สามารถ เพิ่ม ลด หน้าได้ สอดเปลี่ยนแผ่นได้บ่อย เปิดพลิกหน้าได้ง่าย ให้แท่นเมนูตั้งโต๊ะ ช่วยโปรโมท สินค้า และโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับร้านคุณ