ป้ายตั้งเมนู สีขาว สไตล์มินิมอล ขนาด A5

ป้ายตั้งเมนูสีขาว เรียบแต่มีสไตล์ สามารถปรับเปลี่ยน สอดเมนูเครื่องดื่ม เมนูอาหารได้ง่ายๆ เพิ่มมูลค่าให้กับร้านอาหาร เพิ่มพื้นที่ในการโฆษณาสินค้าในร้าน