เมนูตั้งโต๊ะไม้สีอ่อน พลิกหน้าได้หลากหลาย

เมนูตั้งโต๊ะ ที่เรานำเสนอเพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มร้านอาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ่ต่างๆ เพื่อจะสามารถแนะนำรายการอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าต่างๆของร้าน ผ่านเมนูตั้งโตณะ ซึ่งกะทัดรัด ใส่โปรโมชั่น เมนูต่างๆ ได้ถึง 10 หน้า พลิกเปิดได้ง่ายๆ