Flippo-A4-W1b

ป้ายซองแขวน A4 สอดเปลี่ยนเมนูได้ง่าย ใช้ตั้งโต๊ะอาหาร​ ร้านค้า​ ป้ายตั้งเคาท์เตอร์​ร้าน​ ป้ายไม้ตั้งโต๊ะ​แสดงรายการได้เยอะ​ ใส่ได้หลายหน้า ใช้แขวนพลิกกลับ​ได้​ ด้วยห่วงเหล็ก