ป้ายตั้งพื้น ยกเก็บได้ ของร้านเบเกอรี่

ป้ายตั้งพื้น ยกเก็บได้ ที่้ร้าน andJo. สามารถตั้งไว้หน้าร้าน และยกไปออกบูต ได้สะดวก