ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน A-Frame ชาบูอินดี้

ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน A Frame สอดป้ายของร้านชาบูเจ้าดัง Shabu Indy โดดเด่น ชัดเจน