ผ้าฝ้ายsola1

ป้ายตั้งพื้น Sola โปรโมทศูนย์การเรียนรู้ บ้านทอผ้าเชียง