แผ่นใส มองเมนูชัด สีไม่มีดรอป (4)

ป้ายตั้งโต๊ะอาหาร เห็นเมนูอาหาร โปรโมชั่น เห็นชัดเจนสีไม่มีดรอป มีแผ่นพลาสติกใสกันน้ำหกใส่ สามารถเช็ดถูทำความสะอาดแผ่นพลาสติด ตัวป้ายตั้งโต๊ะได้