แฟ้มเมนูอาหารกันน้ำ Loft 8 หน้า- menu cover shop thailand

แฟ้มเมนูอาหารแบบเล่ม 8 หน้า, แฟ้มเมนูอาหารกันน้ำ มีความทนทานสูง, ปกเมนูอาหารแบบกันน้ำ ปกใส, แฟ้มเมนูอาหารมีของพร้อมส่ง, แฟ้มเมนูอาหารมีสต๊อกพร้อมส่ง, ปกเมนูอาหารของสต๊อกพ้อมส่ง, menu cover thailand, menu cover shop thailand, menu cover bangkok