Menu cover 4หน้า ใช้ทำ Wine List เมนูได้

เมนูปกแผ่นใส สอดได้ 4หน้า เปลี่ยนรายการอาหารได้เอง เป็น แฟ้มเมนูที่เหมาะกับ ร้านอาหารขนาดเล็ก แฟ้มเมนูเล่มเล็กบาง ใช้ง่านง่าย เห็นได้ชัดเจน ใช้ทำ ปกเมนู Wine List ได้ดีมากๆ ฟินสุดๆ