MenuFolder-4p_3

แฟ้มเมนูอาหารรุ่น Loft 4 หน้า แบบขอบหนัง ทนทาน แข็งแรง กันน้ำ สามารถสอดด้านข้าง สอดเปลี่ยนเมนูได้ง่าย สะดวก, มีบริการส่งด้วยเคอร์รี่, แฟ้มเมนูมีสต๊อกพร้อมส่ง