MenuFolder-2p_3

แฟ้มเมนูอาหารปกใส ขอบหนัง เย็บอย่างดี แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับร้านอาหารในปัจจุบัน, แฟ้มเอนกประสงค์ สามารถใส่ได้ทุกอย่าง เมนูอาหาร เอกสารโบร์ชัว หรือยันเอกสา่รทัวร์ หรือจะนำเสนอรายงานก็ดีไปอีกแบบ