TRI-Swing ป้ายตั้งโต๊ะหมุน Tablemenu

ป้ายตั้งโต๊ะ แบบ แท่นวางเมนูแบบหมุนได้ ประหยัดพื้นที่บนโต๊ะอาหาร ช่วยส่งเสริมการขาย ทำโปรโมชั่นเมนูเด่น เมนูแนะนำได้ดี, เมนูตั้งโต๊ะรุ่นนี้ ใช้เพียง 10×10ซม. ป้ายโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายบนโต๊ะอาหาร หมุนได้รอบ สวย ง่าย สะดวก