Flippo-W1

ป้ายเมนูตั้งโต๊ะลายไม้เสี้ยนขาว เหมาะกับ ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านกาแฟ ป้ายตั้งโต๊ะสามารถไปตั้งได้กับร้านหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น minimal ร้านโทนสว่าง หรือ ร้านที่ตกแต่งโทนเข้ม